Voorwaarden

1. De huidige voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds BVBA "Eveninvest" ingeschreven op de kruispuntbank van de ondernemingen onder nummer 0886 619 194 en anderzijds de personen die een aankoop willen doen via de internetsite die hierna wordt genoemd "De klant".

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten die worden gepresenteerd op de site www.rev1703.com.

3. Elke geplaatste bestelling moet de algemene verkoopvoorwaarden hierin bindend valideren en impliceert daarom een ​​onvoorwaardelijke aanvaarding ervan.

3.1. De staat van de vooraad die op de site rev1703.com wordt vermeld, is indicatief. Als het product niet op voorraad is, verbindt Eveninvest zich ertoe om een ​​nieuwe leveringstermijn (afhankelijk van de eigen deadlines van de leverancier) aan klanten aan te bieden in het geval dat het bestelde product opnieuw moet worden uitgegeven.

3.2. Wat deadlines betreft, stemt Eveninvest ermee in de bestelling aan een koerier te leveren tussen 3 en 15 werkdagen vanaf de dag dat de betaling is gevalideerd door de financiële instelling die de verzameling van creditcards beheert. Bij levering, in geval van verlies, verbindt Eveninvest zich ertoe een terugbetaling te doen nadat de vervoerder de bestelde producten officieel in verlies heeft verklaard. Om alle zendingen te beveiligen, worden producten in grote enveloppen of in kleine dozen via het postkantoor voor België verzonden.

4. Het verkoopcontract wordt pas als gesloten beschouwd nadat de rekening van de klant is gedebiteerd voor creditcardbetalingen.

4.1. Om een ​​product te kopen, klikt u eenvoudig op het productblad van uw keuze en voegt u het toe aan het winkelwagentje. Om de bestelling te valideren, klikt u eenvoudig op de knop "Bestellen" in het winkelmandje. Uw bestelling wordt automatisch aan uw winkelwagen toegevoegd; je kunt dan doorgaan met winkelen en hetzelfde doen voor andere modellen. Voor elk geselecteerd model wordt het mandje gevuld in het menu "Mandje". Zodra de mand is gevuld, resteert het om te bestellen door op "bestellen" in de winkelwagen te klikken. Bestellen houdt in dat de klant zijn exacte leverings- en factureringsadressen verstrekt, het exacte bedrag verifieert dat aan hem zal worden gefactureerd, inclusief de prijs inclusief alle producten, inclusief de prijs inclusief alle verzendkosten, de wijze van levering en de modus selecteert van betaling en klik op "Voltooi mijn aankopen". Na ontvangst van de bestelling ontvangt de klant een envelop met de bestelde producten.

4.2. Online betalen van producten met een creditcard gebeurt via PayPal. De gegevens die door het Paypal-betalingssysteem worden geregistreerd, zijn het bewijs van financiële transacties die met een creditcard worden uitgevoerd. Paypal verzendt niet de creditcardbetalingsinformatie behalve, indien nodig, in het geval van een naar behoren tot uitdrukking gebrachte eis met betrekking tot een bepaalde transactie. De klant verklaart alle vereiste autorisaties te hebben voor een betaling per creditcard tijdens de validatie van zijn bestelling. In geval van verdenking van fraude behoudt Eveninvest zich het recht voor om een ​​procedure van aanvullende informatie naar een klant te initiëren door verschillende motiveringen te vragen en, volgens deze procedure, om elke bestelling of levering te annuleren of op te schorten en dit zelfs in betalingsautorisatie geval uitgegeven door PayPal.

5. Onder de door de wet gestelde voorwaarden en in het kader van verkoop op afstand heeft de koper een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de levering van zijn bestelling, die zal worden terugbetaald in ruil voor de terugzending van de geleverde producten . De koper moet de goederen in hun originele staat naar ons adres retourneren. Het bedrag van de aankopen wordt binnen 30 dagen teruggestort. Het retourneren van goederen komt voor rekening en risico van de koper. Als het geretourneerde product niet in de verzendstatus aankomt, wordt de terugbetaling geweigerd.

6. In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming heeft de klant recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die op hem betrekking hebben. Eveninvest garandeert de klant een volledig respect voor de vertrouwelijke informatie vastgelegd op de computer ondersteunt. Wij verbinden ons ertoe geen informatie vrij te geven die derden in staat zou kunnen stellen de vertrouwelijke gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens te kennen.

7. De verslechtering door het niet respecteren van de instructies voor onderhoud van een afdruk (Flex, Flock, kwast, Zeefdruk, ...) of realisatie met de hand op textiel kan niet aan ons worden toegeschreven en geeft geen recht op enige claim mogelijk te maken.

8. Onze creaties, zoals projecten, aanpassingen, modellen, schetsen, interpretaties en lay-outs, typografische composities en onze fotografische shots, blijven ons exclusieve eigendom, zowel materieel als intellectueel.